WELCOME TO MY MATHS WORLD!!! s-puvaneswari.blogspot.com

Thursday, 1 December 2011

Mathematic Year 1-ActivitiesCount On

count_on

count_on

Understanding Addition

Additon

addition

Subtraction

subtraction
subtraction

subtraction


Addition - Exercise


1.Complete the following sums.

a)+= ________
b)+= ________
c)+= ________

2. Copy and complete these. Make each one different.
_______ + __________ = 20
_______ + __________ = 20
_______ + __________ = 20
_______ + __________ = 20
_______ + __________ = 20
_______ + __________ = 20
3. Count on.
3) Write the number that is hidden.
a) 5 +  = 15

b)  + 8 = 16

c) 11 +  = 19

d)  + 10 = 20


Subtraction - Exercise

1) Wash away three shells. Write down your answer.
_______ - ________ = _________
_______ - ________ = _________
_______ - ________ = _________
2) Count Back
MIND CHALLENGER

1)Read the story. Complete the related facts.

Ella had 23 pet birds. Fifteen were female and the rest were male.
How many birds were male?

________ - ________ = _________ or ________ + ________ = _________

2) Imagine you threw 3 darts and they all hits this target.
darts
Add three possible scores in your head.
 • What is the greatest total you can get?
 • What is the least total you can get?
 • Show one way you can make a total of 90.

3) There are 4 cubes in each small box.
a) How many cubes are in the big box?
b) Write or draw a picture to show how you figured out the answer.

4) Look at this number line.
.
What numbers could be located at points A, B, C, D and E?


LINUSPROGRAM NKRA LINUS (LITERASI DAN NUMERASI)


      Pelaksanaan Kem LINUS merupakan satu langkah intervensi yang diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid dalam literasi dan numerasi khususnya murid-murid LINUS Tegar. Ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada peringkat daerah Kuala Selangor. Kem LINUS yang diuruskan oleh Pegawai FasiLINUS Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Selangor telah mendapat kerjasama yang padu daripada tiga orang Jurulatih-jurulatih Utama Pemulihan Daerah Kuala Selangor.
            Pelbagai bahan bantu mengajar telah disediakan oleh Jurulatih Utama Pemulihan untuk membantu murid-murid LINUS Tegar untuk menguasai konstruk-konstruk literasi dan numerasi semasa berlangsungnya Kem LINUS. Perkongsian bahan bantu mengajar ini juga dapat membantu guru-guru pengiring berkongsi kaedah dan teknik mengajar yang boleh diaplikasikan di dalam kelas kepada murid-murid LINUS Tegar.
            Aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk murid-murid LINUS Tegar juga dapat menarik perhatian mereka. Kesemua aktiviti yang dijalankan mendapat kerjasama murid-murid LINUS Tegar dan terlibat secara aktif. Murid-murid turut berasa seronok dan gembira disamping dapat meningkatkan penguasaan asas literasi dan numerasi mereka.
            Ibu bapa murid-murid LINUS Tegar turut hadir memberi sokongan untuk anak-anak mereka. Guru-guru pengiring memberi kerjasama yang baik dan terlibat di dalam semua aktiviti yang dijalankan.
Hasil daripada Kem LINUS yang dijalankan khususnya kepada murid-murid, guru-guru pengiring yang terdiri daripada guru Pemulihan Khas dan ibu bapa dapat memberi manfaat yang besar dan perkongsian ilmu yang diperolehi dapat dilaksanakan sama ada di rumah atau di sekolah.
Sekian.


GAMBAR-GAMBAR SEKITAR KEM LINUS DILAKSANAKAN OLEH PEGAWAI FASILINUS PPD KUALA SELANGOR


Pendekatan Bahasa Murid dibahagikan kepada EMPAT langkah: 
Langkah 1: Bahasa Murid 
   Bahasa Murid ialah bahasa seharian yang biasa digunakan oleh setiap murid untuk menerangkan sesuatu yang mereka lihat dalam cerita atau situasi yang kita berikan. Situasi yang dibina akan boleh merangsang murid bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Galakkan mereka bercakap dan mereka-reka cerita berdasarkan situasi. Beri mereka masa yang cukup untuk tujuan ini. Antara aktiviti yang boleh merangsang mereka untuk turut serta dalam perbincangan adalah seperti berikut:
 • Gunakan gambar yang menarik minat mereka. Umpamanya gambar budak-budak bermain di padang.
 • Adakan cerita. Adakan ilustrasi melalui gambar/grafik yang besar.
 • Main peranan berdasarkan tema yang ditetapkan guru.
 • Bermain dengan bahan manipulatif.
 • Cerita yang direka sendiri oleh murid.
Langkah 2: Bahasa Bahan. 
    Pada peringkat ini, bahasa dan istilah yang digunakan adalah berkisar disekitar situasi, cerita yang diberikan oleh guru matematik. Di sinilah sepatutnya konsep matematik dimulakan. Konsep tolak dalam matematik umpamanya dikenalkan sebagai...asingkan, jatuhkan, hilang, sudah dimakan, pecah, terbang dan sebagainya. Manakala konsep tambah dalam matematik pula dimengertikan sebagai....datang lagi, dapat lagi dan disatukan. Sambil menggunakan bahasa yang sesuai seperti;
"Apa akan jadi jika semua bola ini dihimpunkan sekali"
        Galakkan mereka menggunakan bahan manipulatif untuk mewakilkan aksi, situasi, keadaan bahan dalam cerita mereka. Gunakan teknik menyoal yang baik untuk merangsang mereka ke arah konsep matematik yang ditetapkan dalam objektif pengajaran dan pembelajaran. Sambil merujuk kepada gambar, situasi dan cerita, guru haruslah mencuba membuat soalan berkaitan dengan konsep tambah yang dipelajari untuk hari berkenaan. Terpulanglah kepada kreativiti seseorang guru matematik itu untuk membuat soalan-soalan matematik yang boleh membawa kepada sesuatu konsep matematik yang ingin disampaikan.


Ilustrasi 1: Apakah cerita matematik yang murid boleh buat tentang gambar di atas?
       Sebagai sifat semulajadi seorang kanak-kanak yang suka bertanding, mereka akan berebut untuk bercerita berdasarkan pengalaman masing-masing. Guru harus menerima dan bersetuju dengan cerita mereka. Di antara perkataan yang akan kita dengar ialah 'kupu-kupu', 'rama-rama', 'katak hijau', 'katak kelabu','katak besar', 'pokok', 'jambatan', 'rumah'' dan mungkin murid nyatakan dalam dalam bahasa Inggeris seperti 'frogs' dan 'butterflies'.
       Dalam situasi di atas, guru boleh membuat perbezaan bilangan katak hijau dengan katak kelabu, bilangan kupu-kupu dan lain-lain lagi. Kemahiran operasi matematik iaitu menambah dan menolak boleh dipelajari serentak.


Langkah 3: Bahasa Matematik. 
       Selepas murid mengambil bahagian dengan aktif dalam perbincangan menggunakan Bahasa Murid, guru bolehlah membimbing murid menggunakan istilah atau bahasa matematik yang betul. Umpamanya, jumlah katak kelabu dengan katak hijau itu boleh dikatakan sebagai: 
"Tiga katak hijau tambah dengan empat katak kelabu bersamaan dengan tujuh" 
    Begitu juga jika mencari perbezaan. Jumlah katak ialah tujuh dan tiga berwarna hijau dikatakan sebagai tujuh tolak tiga berbaki empat. Pada peringkat ini, guru dengan murid masih lagi secara lisan dan memanilupasi bahan konkrit yang ada bersama mereka.
Langkah 4: Simbol (Perwakilan) 
Langkah berikutnya ialah guru menggunakan perwakilan berbentuk bahan manipulatif untuk mewakilkan situasi seperti di atas. Contoh:
3 ekor katak hijau diwakilkan dengan    dan ditambah dengan 4 ekor katak kelabu yang diwakilkan dengan    . 
Jumlahnya ialah tujuh (7).
Situasi ini boleh dituliskan dengan ringkas seperti  3 + 4 = 7. 
      Setelah melalui EMPAT langkah tersebut, adalah diharapkan murid dapat menguasai sesuatu konsep matematik berdasarkan kemahiran mereka sendiri. Membina kefahaman melalui perincangan yang dibimbing oleh guru secara terancang dan mengamalkan prinsip pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok dan mencabar.Langkah-langkah ini juga boleh membiasakan murid dengan masalah bercerita dan boleh membantu mereka memahami masalah bercerita dengan mudah. Kebiasaan itu nanti akan menolong mereka mahir untuk memetik maklumat dan data yang relevan untuk membuat pengiraan dan mendapat jawapan.


Hasil Kaji selidik Masalah Matematik di Malaysia 
       Berdasarkan kajian masalah matematik yang dibuat oleh Clements pada tahun 1970 dan 1983 di Pulau Pinang, didapati bahawa murid Tingkatan 1 di Malaysia tidak menghadapi masalah mengira yang serius. Namun demikian, didapati ada masalah yang nyata bila membaca, memahami, dan membuat trasformasi yang betul dalam penyelesaian masalah matematik. Adalah diharapkan, dengan pendekatan yang telah dibincangkan di dalam artikel ini iaitu menggunakan bahasa murid dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sedikit sebanyak dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.Beberapa orang penyelidik telah menggunakan kaedah 'Newman Error Analysis' untuk mengetahui bidang kelemahan murid dalam pendidikan matematik. Clements, dengan bantuan guru-guru yang berkursus di RESCAM telah membuat kajian tentang pengaruh bahasa dalam murid menjawab soalan yang berbentuk cerita. Semua guru bersetuju bahawa ayat yang digunakan adalah mudah difahami dan masalah yang dikemukakan juga tidaklah kompleks atau susah.
       Sebanyak 40 soalan diberikan kepada 18 orang murid di tingkatan 1. Ujian ini dijalankan pada bulan Februari yang memberikan gambaran kepada kita bahawa kemahiran sedia ada murid adalah setakat kemahiran dan pengetahuan di tahun 6 sahaja.
Temubual dijalankan keatas semua murid sebaik sahaja keputusan ujian itu diperolehi. Di bawah adalah statistik yang diperolehi daripada temubual tersebut.
MuridSkorMembacaPemahamanTransformasiK/prosesCuai
128-32-7
228-6221
327-5321
426-45-5
523-5264
621-1423-
721-95-5
817-12641
917-8114-
1017-95-9
1116-11012
1216-1293-
1315-1482-
1414-511-10
1513-1310-4
1613-20-16
1713-85212
1813-2232-
JUMLAH %
        Daripada data di atas, jelas kepada kita bahawa peratus yang tinggi dilihat pada masalah memahami soalan dan membuat transformasi daripada ayat matematik kepada operasi yang betul. Manakala hanya 18 peratus sahaja yang melibatkan kemahiran proses pengiraan.
Dengan itu, langkah lebih awal perlu dilakukan bagi melatih murid-murid sejak dibangku sekolah rendah lagi  mengenai kemahiran memahami soalan dan membuat transformasi daripada ayat matematik kepada operasi yang betul. Gunakanlah kaedah dan pendekatan Bahasa Murid yang telah dibincangkan dalam P&P matematik anda mulai sekarang.Monday, 14 November 2011

Mari Belajar Matematik
Apabila seseorang kanak-kanak mula menggunakan spirograf, mereka akan melalui beberapa tahap pembelajaran:
 • Pertama, kanak-kanak tersebut akan menyelidiki dan melihat apa yang dia berupaya mencipta melalui spirograf. Secara rawak, kanak-kanak tersebut akan memilih pelbagai roda bergigi. Kemudian dia akan mula mencipta muka surat demi muka surat rekabentuk rawak.
 • Lambat-laun, kanak-kanak itu akan belajar bagaimanakah mencipta jenis spirograf berputar yang digemarinya. Bagaimanakah dia dapat mencipta spirograf yang mempunyai beberapa atau banyak titik. Bagaimanakah mereka dapat mencipta spirograf yang besar atau kecil.
 • Akhir sekali, dia boleh juga menggabungkan beberapa lengkok spirograf untuk membentuk gambarajah yang kompleks.
1)Dalam proses pembelajaran membentuk spirograf tersebut, kanak-kanak akan mengetahui jawapan untuk soalan di bawah.
2)Sekiranya saiz roda adalah sekian sekian, apakah jenis rekabentuk yang akan dicipta?

3)Di sinilah konsep Matematik perlu digunakan.
4)Saya akan tunjukkan kepada kamu apakah yang saya maksudkan. Jadual di bawah menunjukkan beberapa rekabentuk spirograf. Saya telah memilih saiz bulatan yang bergerak dan saiz bulatan tetap melalui cara yang sistematik.


Jejari 1 BergerakJejari 2 BergerakJejari 3 BergerakJejari 4 BergerakJejari 5 Bergerak
Jejari 9 Tetap
Jejari 10 Tetap
Jejari 11 Tetap
Jejari 12 Tetap

    Kanak-kanak akan memperolehi jawapan bagi soalan-soalan berikut ketika     
    bermain spirograf.
 • Kenapakah, bilakah bulatan yang tetap saiznya ialah 11, adakah bintang sentiasa mempunyai 11 titik? Apakah saiz yang lain yang mempunyai ciri-ciri sedemikian?
 • Bulatan saiz 9 dan 3 akan membentuk segi tiga. Begitu juga dengan bulatan saiz 12 dan 4. Adakah saiz bulatan yang lain membentuk segi tiga? Adakah bulatan saiz 15 dan 5 membentuk segi tiga? Apakah rekabentuknya?
 • Apakah saiz yang akan membentuk bintang empat titik? Satu jorong?
     Soalan-soalan di atas semuanya mempunyai jawapan Matematik di sebaliknya. Oleh itu, kanak-kanak bukan sahaja dapat mencipta gambar spirograf yang menarik dan cantik sebagai hasil seni, mereka juga secara tidak langsung berupaya mempelajari Matematik melalui hasil seni mereka. Sekiranya anda ingin menjadikan pembelajaran Matematik lebih jelas dan konkrit. Di sini, saya telah menyediakan beberapa idea yang dapat membantu anda:
 • Minta kanak-kanak tersebut membuat eksperimen dam cuba mencari jawapan untuk soalan di atas.
 • Sediakan satu jadual seperti yang di atas, tetapi jangan masukkan gambar spirograf, biarkannya kosong.
 • masukkan lebih banyak baris dan lajur
 • Kemudian minta kanak-kanak tersebut untuk mengisi jawapan kepada soalan berapakah banyak titik yang ada pada satu bintang?Kanak-kanak juga akan diminta untuk meneka beberapa jawapan sebelum menggunakan spirograf tersebut.
      Sudah tentu terdapat lebih banyak soalan yang lain yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak itu. Gunakan kreativiti anda untuk membentuk pelbagai soalan. Sekiranya anda ingin menggalakkan kanak-kanak menggunakan spirograf, anda boleh mencadangkan kepada kanak-kanak untuk membuat kad hari ibu atau hari bapa atau harijadi dan kad untuk perayaan yang lain...


Cuba web di bawah.........
http://katiesliteraturelounge.blogspot.com/2009/09/mathematical-monday.html