WELCOME TO MY MATHS WORLD!!! s-puvaneswari.blogspot.com

Thursday, 1 December 2011

LINUSPROGRAM NKRA LINUS (LITERASI DAN NUMERASI)


      Pelaksanaan Kem LINUS merupakan satu langkah intervensi yang diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid dalam literasi dan numerasi khususnya murid-murid LINUS Tegar. Ia telah dilaksanakan dengan jayanya pada peringkat daerah Kuala Selangor. Kem LINUS yang diuruskan oleh Pegawai FasiLINUS Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Selangor telah mendapat kerjasama yang padu daripada tiga orang Jurulatih-jurulatih Utama Pemulihan Daerah Kuala Selangor.
            Pelbagai bahan bantu mengajar telah disediakan oleh Jurulatih Utama Pemulihan untuk membantu murid-murid LINUS Tegar untuk menguasai konstruk-konstruk literasi dan numerasi semasa berlangsungnya Kem LINUS. Perkongsian bahan bantu mengajar ini juga dapat membantu guru-guru pengiring berkongsi kaedah dan teknik mengajar yang boleh diaplikasikan di dalam kelas kepada murid-murid LINUS Tegar.
            Aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk murid-murid LINUS Tegar juga dapat menarik perhatian mereka. Kesemua aktiviti yang dijalankan mendapat kerjasama murid-murid LINUS Tegar dan terlibat secara aktif. Murid-murid turut berasa seronok dan gembira disamping dapat meningkatkan penguasaan asas literasi dan numerasi mereka.
            Ibu bapa murid-murid LINUS Tegar turut hadir memberi sokongan untuk anak-anak mereka. Guru-guru pengiring memberi kerjasama yang baik dan terlibat di dalam semua aktiviti yang dijalankan.
Hasil daripada Kem LINUS yang dijalankan khususnya kepada murid-murid, guru-guru pengiring yang terdiri daripada guru Pemulihan Khas dan ibu bapa dapat memberi manfaat yang besar dan perkongsian ilmu yang diperolehi dapat dilaksanakan sama ada di rumah atau di sekolah.
Sekian.


GAMBAR-GAMBAR SEKITAR KEM LINUS DILAKSANAKAN OLEH PEGAWAI FASILINUS PPD KUALA SELANGOR

No comments:

Post a Comment